İngilizce
Bilim dünyası Audio Lingual eğitim yaklaşımı hakkında ne düşünüyor?
Geçtiğimiz yıllarda Audio Lingual tabanlı dil eğitimi, dünya üzerinde 25 milyondan fazla insanın hayatını değiştirdi. Yabancı dil öğrenmek isteyen sanatçılar, sporcular ve CEO'lardan, sıradan insanlara kadar herkes tarafından kullanıldı.

Dünyanın en önemli üniversiteleri Audio Lingual yaklaşım konusunda çok çeşitli bilimsel araştırmalar yaptılar. Klasik yöntemlerin verimsizliği nedeni ile yeni bir alternatif olarak geliştirilen bu yaklaşım oldukça geniş bir bilimadamı topluluğu tarafından sahiplenildi.
Bilimsel araştırmanın eseri olan bir program

Audio Lingual eğitim yaklaşımı üzerine yapılan çalışmalar, başarısı, etkinliği ve pratikliği nedeni ile büyük bir beğeni toplamıştır. Doğal olarak bu sonuçlar, bilim dünyasının ilgisini çekmiştir ve dünyanın en önemli üniversitelerinde konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, Audio Lingual yaklaşım üzerinde çalışan bilimadamı ve kullanıcı sayısının artması ile gelişim süreci hızlanmıştır.

Bu gelişmeler ile birlikte yeni yaklaşım, daha önce karşılaşılan öğrenme zorlukları ve dili işlevsel olarak kullanamama gibi problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Eğitim sürecinde öğretmen yerine öğrenciyi merkeze koyan bu yaklaşım, son derece iyi sonuçlar üretmektedir.

Ohio State University, University of California Los Angeles, Cambridge University, State University of New York gibi birçok üniversitede konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Lingusta Metodu, baz aldığı Audio Lingual yaklaşımı, bir öğretmen kontrolündeki fiziksel sınıf ortamından alarak, belirli bir sistematik içerisinde öğrencinin dilediği yerde ve zamanda kendi başına çalışabileceği son derece verimli bir formata dönüştürmüştür. Lingusta Metodu'nun geliştirilme sürecinde, öğrenme hızını ve verimliliği pozitif yönde etkileyen dil hafızası, organik öğrenim, düşünce dili, yüksek etkileşim ve ideal kelime dağarcığı gibi yeni kavramlar, metodun temel prensipleri olarak belirlenmiştir.

Dilbilim uzmanlarının Audio Lingual eğitim yaklaşımı hakkındaki düşünceleri

“Audio Lingual, dil eğitiminde birçok yanlışı düzeltti.”

Prof.Dr.Robert Lado 20. yüzyılın en önemli dilbilim uzmanları arasındadır. Yabancı dil eğitiminde bilimsel yaklaşımın savunucularından olan dilbilimcinin yeni yaklaşım hakkındaki düşünceleri:

''Dil eğitiminde önce dinleme ve konuşma öğretilmeli sonra okuma ve yazma. Bu yeni yaklaşımın temel prensibidir. Dil doğal olarak davranışları ve konuşmaları taklit ederek öğrenilir. İyi modelleme daha iyi sonuçlar üretmektedir. Uygulama, taklit ve alıştırmalar için ses sistemini kullanarak öğretin.''

Prof.Dr. Robert Lado Modern Dilbilim Uzmanı, Language Teaching - A Scientific Approach kitabının yazarı.

“Ödüllü bilimadamı Audio Lingual yaklaşımı onayladı.”

Dilbilimi ve psikoloji alanında ödüllere sahip bir bilimadamı olan Prof.Dr.James J. Asher, yabancı dil eğitimine multidisipliner bir açıdan bakarak, konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getiriyor:

''Beyin ve sinir sisteminin dil öğrenimi ile olan bağlantısını incelediğinizde bu yaklaşımın ne kadar beyin dostu olduğunu görürsünüz. Bu bağlantı şemasını bebeklerin ana dillerini öğredikleri dönemde gözlemleyebilirsiniz. İnsanlık tarihi boyunca tüm kültürlerde değişmeyen tek bir modelle karşılaşırsınız.''

Prof.Dr.James J. Asher Dilbilim ve Psikoloji Uzmanı, Learning Another Language Through Actions kitabının yazarı.

“Sözel pratik yapılmadan dil öğrenilemez.”

ABD İngilizce Öğretmenleri Ulusal Konseyi başkanlığı yapmış olan Prof.Dr.Charles C. Fries, yabancı dil eğitiminde eski yöntemleri kabul etmemiştir. Kurucusu olduğu English Learning Institute'da ABD'ye göç etmiş binlerce yetişkine yeni yaklaşım ile İngilizce öğretmiştir. Konu hakkındaki düşünceleri:

''Öğrencinin alması gereken eğitim, temelde ve öncelikle sözlü pratik olmalıdır. Okuma ve yazma en son hedef olmalıdır. Sözel pratik yapılmadığında öğrencinin dili tecrübe ederek kavraması mümkün olmamaktadır.''

Prof.Dr. Charles C. Fries Dilbilim Uzmanı, NCTE Başkanı Teaching and Learning English As a Foreign Language kitabı yazarı.

ÜCRETSİZ ANINDA ERİŞİM

Lingusta İngilizce Başlangıç Kitine ÜCRETSİZ olarak anında erişim için lütfen e-posta adresinizi girin.

İNGİLİZCE KONUŞTURAN PROGRAM

LİNGUSTA METODUNU DENEMEK İSTİYORUM